Moduł Produkcja

Moduł Produkcji systemu CDN XL zawiera elastyczne rozwiązania pozwalające na definiowanie i wytworzenie produktów. Wykorzystując dostępne maszyny, narzędzia i inne zasoby, można wytworzyć zarówno produkty gotowe jak i półfabrykaty czy podzespoły.

Definicja produktu i usługi

System umożliwia zdefiniowanie składu produktu gotowego. W ramach usługi można zdefiniować m.in. koszt ewidencyjny i czasochłonność operacji. Do karty każdego produktu można przypisać dowolny dokument w postaci elektronicznej np. schemat montażu w postaci projektu w pliku np. AutoCad'a itp.


Przekształcenie zamówienia klienta na zapotrzebowanie

Gdy pojawia się zamówienie od klienta wygenerowane na dany produkt lub usługę przez dział handlowy, w łatwy sposób przekształca się je do zlecenia produkcyjnego. Sprawdzane są stany magazynowe a w przypadku braków, możliwe jest szybkie wygenerowanie zamówienia na zakup brakujących surowców.

Realizacja zlecenia

W systemie istnieje kartoteka zleceń produkcyjnych na wytworzenie, jak i na dekompletację produktu. Posiadając listę wszystkich zleceń i pełną informację na ich temat w jednym miejscu, użytkownik płynnie zarządza ich realizacją. Lista ta może być filtrowana według dowolnych kryteriów (np. zlecenia potwierdzone, w realizacji, rozliczone). W momencie ukończenia zlecenia, automatycznie wyliczane są koszty związane z wytworzonymi w tym zleceniu wyrobami gotowymi. Rozliczne są również stany magazynowe i koszty. Rozliczanie produkcji może odbywać się w oparciu o ceny ewidencyjne lub rzeczywiste każdej partii surowców pobranych na zlecenie. Z poziomu tego modułu można również dokonać księgowania dokumentów RW i PW.

W każdej chwili dostępne są dokumenty, związane z danym zleceniem, dostępny jest stan zlecenia, czyli na jakim etapie znajduje się realizacja zamówienia klienta. Z poziomu zlecenia w każdej chwili można obejrzeć stany magazynowe, dostawy i zamówienia. Moduł obsługuje również proces dekompletacji stosowany przy rozkładaniu całości na elementy pierwsze. Ma to zastosowanie m.in. przy remontach lub zwrotach.  • System pozwala na zdefiniowanie wielu norm dla danego wyrobu, wraz z przyporządkowaniem normy domyślnej,
  • Raport Stopnia realizacji zleceń produkcyjnych pokazuje aktualny stan ich wykonania,
  • Normy produkcyjne mogą uwzględniać dodatkowe definiowalne cechy produktów np. gatunek, kolor, numery seryjne, numery partii i inne,
  • Potwierdzenie zlecenia produkcyjnego może automatycznie generować rezerwacje na surowce i podzespoły.

Do góry

Strona glówna Oprogramowanie Produkty Sprzet Serwis Biuro podatkowo-ksiegowe Kontakt Mapa Strony