Moduł Import

CDN XL obsługuje pełny obieg dokumentów importowych, począwszy od zamówień importowych, poprzez faktury od dostawcy, przejście towaru przez skład celny, aż do wprowadzenia zasobów do magazynu i odpowiedniego zaksięgowania dokumentów wraz z rozliczeniem płatności. System umożliwia też przeprowadzenie procedury importu w sposób uproszczony, z pominięciem składu celnego.


Do dokumentów importowych należą: walutowe zamówienie do dostawcy, faktura importowa, SAD składu celnego, SAD oraz dokument przyjęcia zewnętrznego z importu.

  • Zamówienie importowe jest pierwszym, choć opcjonalnym dokumentem w obiegu dokumentów związanych z obsługą importu,
  • Faktura importowa z księgowego punktu widzenia jest źródłem zobowiązania wobec dostawcy, w związku, z czym jej zarejestrowanie powoduje pojawienie się odpowiednich, walutowych płatności. Zatwierdzona faktura importowa staje się źródłem dokumentu SAD,
  • Dokument SAD stanowi podstawowy element całego modułu obsługi importu. Na jego podstawie wyliczana jest wartość zobowiązania wobec Urzędu Celnego, a także wartość, jaką będzie miał towar po wprowadzeniu na magazyn. Jest też dokumentem VAT'owskim,
  • Dokument PZI (Przyjęcie Zewnętrzne Importowe) jest ostatnim dokumentem należącym do ścieżki obiegu dokumentów importowych. Jest generowany automatycznie z zatwierdzonego SAD'u, zaś jego zadaniem jest wprowadzenie towaru na magazyn.


CDN XL umożliwia również obsługę składów celnych. Które są obiektami o strukturze zbliżonej do struktury magazynu. Jeśli towar ma być umieszczony w składzie celnym i dopiero z niego będzie odprawiany, eksportowany lub przyjmowany do magazynu, wówczas procedura importowa dodatkowo poszerzana jest o dokument, wprowadzający towar do składu celnego (SAD Składu Celnego - SSC).

  • Dokumenty importowe mogą uwzględniać dodatkowe koszty definiowalne przez użytkownika. Koszty te mogą być rozbite na wszystkie bądź wybrane pozycje dokumentu,
  • System pozwala na obsługę dodatkowych kategorii celnych wraz z informacją o kraju pochodzenia, dedykowanych stawkach cła i akcyzy wraz z kodem PCN,
  • Moduł Import pozwala m.in. na rozbijanie kosztów na dokumentach SAD według masy i objętości towarów, oraz uwzględnienie klasyfikacji Incoterms do dokumentów obrotu handlowego z kontrahentami zagranicznymi.

Do góry

Strona glówna Oprogramowanie Produkty Sprzet Serwis Biuro podatkowo-ksiegowe Kontakt Mapa Strony