Moduł Magazyn

CDN OPT!MA Magazyn pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej przy zastosowaniu automatycznej wyceny magazynu. Pracując na programie, Użytkownicy prowadzą i zarządzają gospodarką magazynową przy zastosowaniu rozliczania kosztu własnego sprzedaży jedną z czterech metod: FIFO, LIFO, AVCO, QUAN.


CDN OPT!MA zapewnia skuteczne prowadzenie kilku magazynów. Użytkownicy systemu, chcąc usprawnić obsługę magazynu, mogą wykorzystać funkcję automatycznego generowania dokumentów, np.: faktury na podstawie Wydania Zewnętrznego (WZ)/Przyjęcia Zewnętrznego (PZ), Przyjęcia Zewnętrznego na podstawie zamówienia. Moduł Magazyn pozwala także na generowanie jednej faktury z kilku dokumentów magazynowych.


System umożliwia ewidencjonowanie towarów prostych i złożonych (kompletacja). Kompletacja towarów złożonych odbywa się na podstawie określonych przez Użytkownika receptur.Lista zasobów

Ponadto CDN OPT!MA Magazyn to:

  • Rozdzielenie funkcjonalnołci handlowej i magazynowej,
  • Ewidencja dokumentów magazynowych zewnętrznych (PZ, WZ), wewnętrznych (BO, PW, RW, MM, AI - arkusze inwentaryzacyjne) z możliwością zapisu do bufora,
  • Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych,
  • Wielomagazynowość,
  • Obsługa przesunięć międzymagazynowych przy magazynach w oddziałach rozproszonych,
  • Zamówienia u dostawcy,
  • System rabatowania,
  • Lista zasobów - wersja cennika, który jest uzupełniony o informacje o ilości towaru, jego rezerwacjach i brakach.

Przyjęcie zewnętrzne

Do góry

Strona główna Oprogramowanie Produkty Sprzęt Serwis Biuro podatkowo-księgowe Kontakt Mapa Strony