Moduł Analizy

CDN OPT!MA Analizy to przydatne narzędzie pracy dla kadry zarządzającej wykorzystywane do przygotowania i prezentacji danych w dowolnym przekroju, co znacznie ułatwia podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Z systemu można uzyskać kilkaset różnego rodzaju analiz, wykorzystujących dane ze wszystkich modułów systemu m.in.:

CDN OPT!MA Faktury:

 • Analiza sprzedaży:
  • wg towarów,
  • wg kontrahentów,
  • wg kontrahentów.

CDN OPT!MA Magazyn:

 • Analiza dokumentów magazynowych (PZ/WZ, PW/RW oraz MM) ze względu na:
  • towar,
  • kontrahenta,
  • kategorię.

Analiza sprzedaży wg towarów

CDN OPT!MA Kasa/Bank:

 • Analiza stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych, płatności,
 • Struktura należności i zobowiązań,
 • Zestawienie największych wierzycieli i dłużników.

CDN OPT!MA Księga Handlowa:

 • Zestawienie przychodów i kosztów,
 • Obroty kont w różnych przekrojach,
 • Obroty w dziennikach.

CDN OPT!MA Środki Trwałe:

 • Analiza struktury majątku,
 • Analiza struktury kosztów amortyzacji.

CDN OPT!MA Płace i Kadry:

 • Struktura zatrudnienia, fluktuacja kadr,
 • Czas pracy w miesiącu i nieobecności z możliwością porównania za wiele miesięcy,
 • Zestawienia dotyczących wypłat, kosztów wynagrodzeń, narzuty na wynagrodzenia.

Wyniki przedstawiane są jako zestawienia, tabele zmiennych oraz w postaci dynamicznych wykresów: - kołowych, słupkowych, liniowych.


7 największych dłużników

Do góry

Strona główna Oprogramowanie Produkty Sprzęt Serwis Biuro podatkowo-księgowe Kontakt Mapa Strony